DITT BIDRAG TILL MILJÖN

Som du kanske vet är textilindustrin en av världens mest förorenande industrier. Faktum är att det står för över 10 % av världens totala CO2-utsläpp. Därför tycker vi att det är viktigt att göra skillnad där du kan. När vi använder överskottsgarn, som annars skulle gå till spillo, betyder det att vi kan undvika att köpa nyproducerat garn, och på så sätt spara miljön på vatten- och elförbrukningen samt de CO2-utsläpp som nyproduktion medför.

ALLT ÖVERSKOTTSGARN FÖRTJÄNAR ATT BLI RÄDDAT

Vi önskar vi kan rädda allt garn, oavsett om det är gjort av den mjukaste kashmiren eller den mest hållbara polyestern. Alla material har sina förtjänster och fördelar när de används på rätt plats. Tillsatsen av en liten andel konstfiber gör att den färdiga produkten ofta får bättre slitstyrka och därmed längre funktionell livslängd. Det är fantastiskt i miljöräkenskaperna – ju längre livslängd desto bättre!

RESPEKT FÖR ALLA RESURSER

Tillverkning av garn belastar inte bara miljön i form av CO2 och el- och vattenförbrukning. Olika mängder kemikalier används och markområden används för ensidig odling av till exempel bomull eller uppfödning av får för ullproduktion. De industriella metoderna belastar den lokala miljön hårt och leder ofta till utarmad jord, minskad biologisk mångfald och svåra levnadsvillkor för lokalbefolkningen.

Det är vårt mål att bevara dessa resurser i omlopp så länge vi kan. Och det gör vi genom att samla överskottsgarnet hos oss och tillsammans med dig hittar vi ett nytt hem och ett nytt syfte för det.

Garnspecialisten kan inte lösa alla resursutmaningar, men vårt uppdrag är att vi ständigt arbetar för att bli smartare och att förmedla vår kunskap om miljöpåverkan, produktionsförhållanden och djurvälfärd, så att du kan göra ditt val på ett välgrundat underlag vid val av garn till ditt nästa projekt.

VAD BETYDER DET ATT RÄDDA VATTEN, EL OCH CO2?

Vi har tagit utgångspunkt från ett antal erkända källor som har samlat in befintlig data och forskning inom textilområdet för att förstå de olika materialens betydelse för miljön. Med den bakgrunden uppskattar vi medelvärden för de enskilda materialen.

På Garnspecialisten definierar vi vatten-, el- och CO2-besparingar som mängden el i kilowatt, CO2-utsläpp i kilo och vattenförbrukning i liter som krävs för att producera en ny produkt. Genom att ersätta nyproducerat garn med rester kan vi göra stor skillnad genom att skydda de resurser som redan förbrukats, snarare än att behöva använda ännu mer resurser för att producera nya varor.

Våra beräkningar är baserade på följande:

"Vad skulle det kosta klimatet om vi var tvungna att tillverka nytt garn i liknande material?"

För alla våra garner berättar vi hur miljön sparas från extra vatten-, el- och CO2-förbrukning. För varje enskilt garn utgår vi från materialsammansättningen i % och garnets totalvikt i kg. Eftersom garnet är en överskottsvara, vilket är ett alternativ till att köpa nyproducerat garn, sparar du därför miljön på el, vatten och CO2 som det skulle ha kostat att producera nytt garn i liknande material.

  • ”Vi vet till exempel att 1 kilo bomullsgarn kostar jorden i snitt ca. 2 748 liter vatten att producera. Den beräknade mängden omfattar hela kedjan från odling av spinnfibrer till bearbetning och spinning av garnet och efterföljande färgning. Köper du t.ex. 500 gram av vårt bomullsgarn sparar du därmed 1 374 liter vatten”.

Vi strävar aktivt efter att kontinuerligt hitta den mest korrekta informationen för våra produkter. Hemsidan uppdateras därför i takt med vår datautveckling.

DE "HÅLLBARA" MATERIALEN - VARFÖR RÄDDAR JAG MINDRE VATTEN OCH CO2?

I vårt garnutbud hittar du även material som hampa, där vatten- och CO2-besparingen ser ut att vara mindre än med ull, bomull och polyester. Förklaringen är att hampa från början är ett mindre miljöbelastat material att producera – vilket bara är bra. Du ”sparar mindre” vatten och CO2 genom att välja överskottshampa framför överskottsbomull. Den totala miljöpåverkan som hampagarnet orsakar kan dock fortfarande skilja sig väsentligt från bomullsgarnet, när vi tar hela produktionskedjan i beräkningen.

VILKEN KÄLLA HAR VI ANVÄNT?

Vi har baserat våra beräkningar på ett antal olika rapporter och forskningar, bl.a:

  • WRAP, Review of Data on Embodied Water in Clothing Summary Report, 2012
  • Reverse Resources, White Paper
  • Textile Research, Preferred Fiber & Materials, Market Report, 2021

Vi har valt cradle-to-gate approach. Det innebär att vi spårar garnets klimatavtryck, från det att spinnfibrerna odlas tills garnet är klart för försäljning hos tillverkaren. Vi håller på att mäta vårt eget klimatavtryck, så att vi kan kompensera detta och därigenom ge en bättre överblick över hela kedjan från att ”fibrerna odlas tills du har garnet i händerna”. Håll därför utkik på sidan som uppdateras regelbundet.

ANDRA GRÖNA INITIATIV HOS GARNSPECIALISTEN

Allt vårt garn kommer från europeiska leverantörer, vilket innebär:

  • Att vi undgår miljöpåverkan genom extremt långa transporter från mer avlägsna delar av världen
  • Att vi har kontinuerlig kontakt och ser till att överskottsgarnet snabbt får nytt liv
  • Att vi hela tiden utvecklar våra samarbeten och till exempel har kontakt med leverantörerna angående den sociala sidan av deras produktion, gällande djurskydd vid produktion av ull mm.

Det är med stolthet vi arbetar varje dag för att ge överskottsgarn nytt liv på dina stickor. Garnspecialisten bidrar till att göra en liten del av den stora textilindustrin grönare och vi är fokuserade på att hela tiden bli ännu bättre.

Jobbar du också med hållbarhet och cirkulär ekonomi?

Vi arbetar internt med att utveckla nya sätt att använda överskottsgarn och letar efter nya partners som kan ansluta sig till det uppdraget och hjälpa oss att ta det ut i världen. Garnspecialistens mål och dröm är att inget garn går till spillo. Varje dag motiveras vi av att ta små steg i en grönare riktning och spara allt garn vi kan!

Om du vill veta mer om vårt förhållningssätt till hållbarhet eller om våra beräkningar är du mycket välkommen att kontakta Zuzana Obel på info@garnspecialisten.dk.

Rulla till toppen